Singing all together

Singing all together, singing just for joy,
singing man and women, every girl and boy.

Everybody singing a song, everybody singing a song,
everybody sing all day long, everybody sing all day long.

O Du stille Zeit

O du stille Zeit, kommst, eh wir’s gedacht
über die Berge weit, über die Berge weit.
Gute Nacht.

In der Einsamkeit rauscht es nun so sacht
über die Berge weit, über die Berge weit.
Gute Nacht!